Gwarancje i reklamacje

Gwarancja i reklamacje

1. Wszystkie zakupione w sklepie internetowym towary posiadają gwarancję producenta.

2. W przypadku sprzedaży internetowej - jeśli rower został przesłany kupującemu w stanie nie przygotowanym do jazdy - Kupujący jest zobowiązany odpłatnie, pod warunkiem utraty uprawnień z Gwarancji w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki - zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu przygotowanie roweru do jazdy oraz dokonanie właściwego wpisu do Karty gwarancyjnej.

3. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (faktura VAT), kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona do produktu) oraz pismo informujące o wadach, będących podstawą zgłoszenia gwarancyjnego.

5. Serwis zobowiązuje się dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 30 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy. Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na stronie internetowej www.centrum.romet.pl lub w dokumencie gwarancji.

6. Treść Gwarancji i obowiązki Gwaranta wynikają z dokumentu gwarancyjnego.

7. Towary poddawane jakimkolwiek przeróbkom lub modyfikacjom tracą gwarancję.

8. Reklamacje można zgłaszać w formie :

a) telefonicznej lub e-mailem:

  • serwis rowerów : tel. +48 14 68 48 156
  • ogumienia : tel. +48 14 68 48 209
  • sprzętu fitness : tel. +48 14 68 48 212
  • serwis motoryzacji : tel. +48 14 68 48 146

b) pisemnej:

BIKE MOTO CENTER Sp. z o.o.

Podgrodzie 32c,

39-200 Dębica

9. W reklamacji należy opisać wadę towaru i w miarę możliwości przesłać zdjęcia. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu

Sklep internetowy Shoper Premium