Gwarancje i reklamacje

Gwarancja i reklamacje

1. Wszystkie zakupione w sklepie internetowym towary posiadają gwarancję producenta.

2. W przypadku sprzedaży internetowej - jeśli rower został przesłany kupującemu w stanie nie przygotowanym do jazdy - Kupujący jest zobowiązany odpłatnie, pod warunkiem utraty uprawnień z Gwarancji w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki - zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu przygotowanie roweru do jazdy oraz dokonanie właściwego wpisu do Karty gwarancyjnej.

3. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (faktura VAT), kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona do produktu) oraz pismo informujące o wadach, będących podstawą zgłoszenia gwarancyjnego.

5. Serwis zobowiązuje się dokonać naprawy gwarancyjnej jak najszybciej od chwili dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy. Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na stronie internetowej www.centrum.romet.pl lub w dokumencie gwarancji.

6. Treść Gwarancji i obowiązki Gwaranta wynikają z dokumentu gwarancyjnego.

7. Towary poddawane jakimkolwiek przeróbkom lub modyfikacjom tracą gwarancję.

8. Reklamacje można zgłaszać w formie :

a) telefonicznej lub e-mailem:

  • serwis rowerów : tel. +48 14 68 48 156
  • ogumienia : tel. +48 14 68 48 209
  • sprzętu fitness : tel. +48 14 68 48 212
  • serwis motoryzacji : tel. +48 14 68 48 146

b) pisemnej:

BIKE MOTO CENTER Sp. z o.o.

Podgrodzie 32c,

39-200 Dębica

9. W reklamacji należy opisać wadę towaru i w miarę możliwości przesłać zdjęcia. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu

Sklep internetowy Shoper Premium