Akcesoria w cenie roweru

 

Regulamin promocji „AKCESORIA W CENIE ROWERU” w sklepach stacjonarnych sieci

PROROWERY.pl

( dalej jako „Regulamin” ) 

 

§1. Definicje

 1. Sprzedawca / Organizator– BIKE MOTO CENTER Sp. z o.o., Przemysłowa 3, Rzeszów 35-105, NIP:

6793141269, REGON: 366392344. Kapitał zakładowy wynosi: 250 000,00 zł. Spółka jest wpisana do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000666827.

 1. Sklep stacjonarny – stacjonarny sklep marki PROROWERY.PL prowadzony przez BIKE MOTO CENTER Sp. z o.o
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.prorowery.pl 
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego i Sklepu stacjonarnego w szczególności dokonująca zakupów;

 

§2. WARUNKI OGÓLNE

 1. Czas trwania Promocji: od 06.2022 do 31.07.2022r. lub do wyczerpania zapasów.   
 2. Organizatorem Promocji jest: BIKE MOTO CENTER Sp. z o.o., Przemysłowa 3, Rzeszów 35-105, NIP:

6793141269, REGON: 366392344. Kapitał zakładowy wynosi: 250 000,00 zł. Spółka jest wpisana do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000666827.

 1. Promocja organizowana jest w sklepach stacjonarnych PROROWERY.pl

Adresy sklepów dostępne są na stronie www.prorowery.pl  

 

 • 3. ZASADY PROMOCJI
 1. Promocja polega na zaoferowaniu Klientowi darmowych akcesoriów, lub / i odzieży rowerowej, kasku, części rowerowych przy zakupie roweru z kolekcji 2022  w cenie katalogowej. Wartość gratisowych dodatków wynosi do max 10% ceny roweru wg poniższych zasad:  
 • do 10% (max do 350zł) wartości roweru w akcesoriach - dotyczy rowerów w cenie do 3 500 zł  
 • do 8% (max do 500zł) wartości roweru w akcesoriach - dotyczy rowerów w cenie do 6 500 zł
 • do 5% (max do 700zł ) wartości roweru w akcesoriach - dotyczy rowerów w cenie od 6 500 zł   
 1. Z promocji skorzystać może każdy Klient, który w czasie trwania promocji zakupi rower z kolekcji

2022 w cenie regularnej w wybranym sklepie sieci Prorowery.pl 

 1. Rabat naliczany jest od ceny pierwszej, katalogowej produktu: czyli ceny sprzed wszelkich przecen i obniżek.
 2. Klient kupujący rower w sklepie stacjonarnym wybiera akcesoria, lub / i odzież rowerową, kask, części rowerowe z oferty dostępnej w sklepie stacjonarnym.  
 3. Sprzedawca zastrzega, iż w czasie obowiązywania promocji ceny produktów mogą ̨ulec zmianie.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami promocyjnymi.

 

§4. Postępowanie reklamacyjne, zwrotów  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach produktów objętych promocją rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu https://prorowery.pl/regulamin. 
 2. Jeśli Klient zdecyduje się zwrócić rower (dotyczy zakupów w sklepie internetowym), wartość akcesoriów zostanie odjęta od kwoty zamówienia (czyli od ceny roweru). Zostanie zwrócona wartość roweru pomniejszona o kwotę akcesoriów.

 

§5. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem Danych osobowych klientów jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronach Sklepu internetowego https://prorowery.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie udostępniona na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2022r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu

Sklep internetowy Shoper Premium